Поділись емоціями використовуючи емотікони

I can always make you smile

Що робить з людей великих художників, великих акторів чи поетів?

Це, безумовно, не просте питання, але я не намагаюся збити тебе з толку і сказати що всі вони використовують текстові емотікони. (─‿‿─) Навіть великі поети зазвичай використовують простий текст. Якщо поет пише книжку, де він хоче візуально показати мову тіла, він найме художника, щоб проілюструвати деякі сцени і зробити кращу роботу, аніж зробили б емотікони. Але подумай про випадок, коли ти пишеш комусь повідомлення або оновляєш "статус". Наймати художника щоразу - це безумовно не дуже практично.

Читай це тільки після того, коли знайдеш для себе відповідь сам. Можливо вона буде відрізнятися від моєї, а я не хочу нав'язувати тобі свою думку. Але концепція, яку я тут бачу - це змусити інших відчути це так, як ти того хочеш. І зробити так, щоб люди емоційно зрозуміли один одного новими способами, а це - мистецтво. Це не тривіальне завдання. Великі творці це роблять, як вчені, винаходять нові способи та інструменти для цього - це мистецтво.

Концепція - ось, що важливо. Музиканти грають на різних інструментах, але мелодія - в твоїй голові і твоїх руках, а не всередині інструменту, який використовується щоб її грати.

Текстові емотікони, це інструменти, які ти можеш використовувати у своєму тексті для надання йому більшого емоційного забарвлення заради публіки. Щоб допомогти своїм друзям сприймати твій текст так, як ти цього хотів. Для повсякденного обміну повідомленнями, використовувати смайли та інші емотікони - це правильний спосіб передати емоції та позбутися двозначності.

Design your own Emoticons ✍(◔◡◔)
Design your own Emoticons ✍Make your own custom text emoticons fast and easily. Tens of thosands of possible emoticons. Pick the right eyes, mouth, eyebrows and hands.
More

Design your own Emoticons ✍(◔◡◔)
Design your own Emoticons ✍Make your own custom text emoticons fast and easily. Tens of thosands of possible emoticons. Pick the right eyes, mouth, eyebrows and hands.

´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´¶´´´´´¶´´´´¶¶´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´¶¶
´´´´´¶´´´´´¶´´´¶¶´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´´¶¶
´´´´´¶´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶
´´´´´´¶´´´¶´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´¶´´´´´´´´´´´´¶´¶¶´´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶
´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶
´¶¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´¶¶´´´´´´´´¶¶´´´´´´´¶¶
´¶´´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´¶¶
´¶¶´´´´´´´´´´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´¶¶´´´´´´´´´´´¶´´¶¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´´´¶¶´´´´´´´´´´´´¶¶
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶


Article updated on 2015-05-18 16:46:20