Symboli gwiazdek ★

Symbol gwiazdki

Popatrz na nocne niebo do dobrą pogode. Zobaczysz miliony gwiazd. Gwiazdy teraz stały się jednym z najpopularniejszych symboli. I jeśli ci ciekawie to czytaj ten artykuł i dowiadujesz się jak nabierać symbole gwiazd i kupę drugich ciekawych rzeczy.

Gwiazdy
Emoji
Gwiazdy
🌟
🌃
🔯
Znaki tekstowe

Co oznacza symbol gwiazdki

´´´´´´´´´´¶¶*..**..*
´´´´´´´´´¶¶¶ .*.*.*.
¶¶¶´´´´´¶¶´¶*..**.*.
´¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶*.*.**..**.
´´´¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.*.*.*.
´´´´´¶¶´¶¶´´´´¶¶¶¶*.*.**.
´´´´¶¶´´´´´¶¶¶.**.**.*.
´´´¶¶´¶¶¶¶´´¶*.*.*.**.
´´¶¶¶¶¶´´¶¶´¶´´´´´´´´¶*.**.*.*.*
´¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´¶¶*..**.*.
´´´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶¶¶*.*.**.*
´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶*.*.**.*.*
´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶*.*.*.*.*
´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶´´¶¶ *.**.*.*
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´´¶¶*..**.**.*
´´´´´´¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶´´´´¶¶¶*.**.*.* /
´´´´´´´´¶¶¶´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶*.*.**…
´´´´´´´´´¶¶¶¶´´´¶¶¶¶´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶*….
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶´¶¶¶¶´´´´´¶¶¶¶¶¶*.**.*
´´´´´´´´´´´¶¶¶´´´´´¶´¶¶¶¶¶¶*.*.*.**.
´´´´´´´´´´¶¶´´´´´¶´´´´¶¶*.*.*.**.
´´´´´´´´´¶¶´´¶¶¶¶¶¶´´´¶¶¶*.*.*.*
´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶´¶¶¶¶´¶¶¶ .**.*.
´´´´´´´¶¶¶¶¶´´´´´´´¶¶¶¶¶¶ *.**.*
´´´´´¶¶¶¶´´´´´´´´´´´¶¶¶¶¶ *.**.
´´´´´¶´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶*.*.*.
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶¶¶*.*.**.
´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´´¶*.*.**.*

Pięciokątna czerwienna gwiazda (pentagram) to symbol Komunizmu i Socjalizmu, który oznacza pięć palców na ręce pracownika,no czy pięć kontynentów (jak kiedyś uważało się). Jeśli współliniowe krawędzie konwencjonalne sześcio kątna gwiazda połączone tak, że stało się dwa blokujące trójkąty, które są uzyskiwane przez symbol zwany inaczej: heksagram, gwiazda Dawida lub Tarcza Dawida. Sześć kątów oznaczają 12 patriarchów czy plemion. Dwa "trójkąty"to litery "Dalet" i "Yud", dwie litery nadane Judaszowi. Dwa trójkąty formują brylant, kamień jest nadany Judaszowi.Arabska gwiazda to symbol interpunkcji, opracowany specjalnie żeby różnić się od gwiazdki. Gwiazdka istniała jeszcze z feudalnych czasów, i na początku miała sześcio kątną forme.


Jak wprowadzić symbole gwiazdek

Wybierz swój system i poznaj

Windows

Tryby Shift

Nastrój swoje rozkładanie klawiatury w Windows tak, by można było nabierać wszystkie dodatkowe symbole które chcesz, tak prosto, jak zwyczajny tekst. Zajmuje gdzieś 5-10 minut żeby wszystko nastroić, lecz potem będziesz drukował jak fachowiec. Możesz przypisać symboli gwiazdek oraz wszelkie inne znaki tekstu na klawiaturze za pomocą techniki.

Symbolowa karta

Symbolowa karta pozwala widzieć i wykorzystać wszystkie symbole dostępne we wszystkich czcionkach (przykłady czcionek "Arial", "Times New Roman", "Webdings")zainstalowanych na twoim komputerze. Można wprowadzić symboli gwiazdek używania.

Mac

Emoji na iOS (iPhone, iPad i iPod touch)

Text Symbols with iPhone Emoji keyboard 📲
Text Symbols with iPhone Emoji keyboard 📲Simple and beautiful way to discover how to add a virtual keyboard for Emoji symbols visible as small pictures. The keyboard itself is preinstalled on your iOS device, so you don't have to download, or buy anything.

Paleta symbolow

Paleta Symbolow pozwala ci widzieć i wykorzystać wszystkie symbole dostępne we wszystkich czcionkach (przykład czcionek "Arial", "Times New Roman", "Webdings") wykorzystanych na twoim komputerze.


Linux

Z Klawiatury

Szesnastkowy kod Unicode Symbol Szesnastkowy kod Unicode Symbol
272C 272D
272E 272F
2730 2721
22C6 2722
2723 2724
2725 274B
2726 2727
2729 272A
272B 2605

W ogóle są 3 różne sposoby nabierać symbole na Linux z klawiatury. Ale tylko Szesnastkowe kody Unicode i klawisze poziom do wyboru trzecie i czwarte mogą produkować symboli gwizdek. Dzięki tej metodzie można uzyskać symboli gwiazdek i dowolne drugie możliwe symbole.

Symbolowa karta

Symbolowa karta pozwala widzieć i wykorzystać wszystkie symbole dostępne we wszystkich czcionkach (przykłady czcionek "Arial", "Times New Roman", "Webdings")zainstalowanych na twoim komputerze. Ona również może pomóc poznać kody Unicode dla wprowadzenia symboli zklawiatury.

HTML kod

Następnie to spis HTML i Java Script istot dla symbolow gwiazdek. W Java scripćie musisz pisać jak = "ten \u2669 symbol" jeśli chcesz włączyć specjalny symbol do rządka.

Podmioty HTML Podmioty JS Symbol Podmioty HTML Podmioty JS Symbol
✬ \u272c ✭ \u272d
✮ \u272e ✯ \u272f
✰ \u2730 ✡ \u2721
⋆ \u22c6 ✢ \u2722
✣ \u2723 ✤ \u2724
✥ \u2725 ❋ \u274b
✦ \u2726 ✧ \u2727
✩ \u2729 ✪ \u272a
✫ \u272b ★ \u2605

Last update 7 years ago