Альт коди

Alt key

Інструкція для вводу символів з клавіатури

Якщо ти ще не знаєш як друкувати символи з клавіатури за допомогою таблиці Alt-кодів → вибери свою систему та дізнайся.

Windows ПК
How to write symbols by using keyboard Alt codes
How to write symbols by using keyboard Alt codesGuide on how to write computer symbols from your keyboard by using Alt codes. Learn how to do special alternative characters using your keyboard's Alt key and numeric Key Pad.
Windows Ноубук
Alt Code symbols on Laptop keyboard
Alt Code symbols on Laptop keyboardGuide on making symbols by using Alt codes on laptop keyboard. Article shows where are number pad keys on laptops located and describes how to type Alt codes using it. You'll know how to do Alt-key codes on a laptop after reading this.
Інші операційні системи
Клавіатурні символи (швидкі коди для текстових символів)
Клавіатурні символи Друкуй символи використовуючи їх клавіатурні коди. Тут міститься інформація про Альт коди на Windows, коди символів на Linux та стандартні інструменти Mac-у для спеціальних символів. Встав їх в документи на Фейсбуці, Instagram, твоєму блозі, і т.д..


1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21 §
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
17
18
19
20
21 §
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

33 A
34 "
35 #
36 $
37 %
38 &
39 '
40 (
41 )
42 *
43 +
44 ,
45 -
46 .
47 /
48 0
49 1
50 2
51 3
52 4
53 5
54 6
55 7
56 8
57 9
58 :
59 ;
60 <
= 61
> 62
? 63
@ 64
A 65
B 66
C 67
D 68
E 69
F 70
G 71
H 72
I 73
J 74
K 75
L 76
M 77
N 78
O 79
P 80
Q 81
R 82
S 83
T 84
U 85
V 86
W 87
X 88
89 Y
90 Z
91 [
92 \
93 ]
94 ^
95 _
96 `
97 a
98 b
99 c
100 d
101 e
102 f
103 g
104 h
105 i
106 j
107 k
108 l
109 m
110 n
111 o
112 p
113 q
114 r
115 s
116 t
u 117
v 118
w 119
x 120
y 121
z 122
{ 123
| 124
} 125
~ 126
Δ 127
0128
0130
ƒ 0131
0132
0133
0134
0135
ˆ 0136
0137
Š 0138
0139
Π0140
Ž 0142
0145
0146
0147
0148
0149
0150
0151
0152 ˜
0153
0154 š
0155
0156 œ
0158 ž
0159 Ÿ
0160
0161 ¡
0162 ¢
0163 £
0164 ¤
0165 ¥
0166 ¦
0167 §
0168 ¨
0169 ©
0170 ª
0171 «
0172 ¬
0173 ­
0174 ®
¯ 0175
° 0176
± 0177
² 0178
³ 0179
´ 0180
µ 0181
0182
· 0183
¸ 0184
¹ 0185
º 0186
» 0187
¼ 0188
½ 0189
¾ 0190
¿ 0191
À 0192
Á 0193
 0194
à 0195
Ä 0196
Å 0197
Æ 0198
Ç 0199
È 0200
É 0201
Ê 0202
0203 Ë
0204 Ì
0205 Í
0206 Î
0207 Ï
0208 Ð
0209 Ñ
0210 Ò
0211 Ó
0212 Ô
0213 Õ
0214 Ö
0215 ×
0216 Ø
0217 Ù
0218 Ú
0219 Û
0220 Ü
0221 Ý
0222 Þ
0223 ß
0224 à
0225 á
0226 â
0227 ã
0228 ä
0229 å
æ 0230
ç 0231
è 0232
é 0233
ê 0234
ë 0235
ì 0236
í 0237
î 0238
ï 0239
ð 0240
ñ 0241
ò 0242
ó 0243
ô 0244
õ 0245
ö 0246
÷ 0247
ø 0248
ù 0249
ú 0250
û 0251
ü 0252
ý 0253
þ 0254
ÿ 0255


128 Ç
129 ü
130 é
131 â
132 ä
133 à
134 å
135 ç
136 ê
137 ë
138 è
139 ï
140 î
141 ì
142 Ä
143 Å
É 144
æ 145
Æ 146
ô 147
ö 148
ò 149
û 150
ù 151
ÿ 152
Ö 153
Ü 154
¢ 155
£ 156
¥ 157
158
ƒ 159
160 á
161 í
162 ó
163 ú
164 ñ
165 Ñ
166 ª
167 º
168 ¿
169
170 ¬
171 ½
172 ¼
173 ¡
174 «
175 »
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224 α
225 ß
226 Γ
227 π
228 Σ
229 σ
230 µ
231 τ
232 Φ
233 Θ
234 Ω
235 δ
236
237 φ
238 ε
239
240
± 241
242
243
244
245
÷ 246
247
° 248
249
· 250
251
252
² 253
254
255Але є і крутіші символи


Символи ✌😉♡
Символи ✌😉♡Колекція гарних та крутих символів а також спеціальних текстових символів для твоєї сторінки на Facebook, Vkontakte чи Instagram. Використовуй ці спеціальні символи в чаті, статусах, імені, коментарях, мистецтві ascii, повідомленнях або на Твіттері. Насолоджуйся моєю величезною колекцією текстових символів емодзі для соціальних мереж.
Last update 1 year ago